Čištění nádrží

na PHM - benzín, naftu, olej, lehké topné oleje, mazut

Revize nádrží

Čištění nádrží včetně revize nádrží dle ČSN 753415 (Ochrana vody před ropnými látkami) a ČSN 750905. 

Provádíme čištění nádrží na skladování ropných látek, čištění nádrží na PHM - benzín, naftu, olej, lehké topné oleje, mazut, jímek a podobně.

Čištěním nádrží se odstraňují nečistoty usazené na dně a stěnách nádrží. Omytí stěn a dna nádrží na naftu, benzín, LTO, TTO je prováděno naftou a u nádrží na LP leteckým petrolejem (stejná látka jaká je skladována v nádrži).

Působíme po celé ČR, dopravu si neúčtujeme.

Čištění nádrže je nezbytnou součástí revize nádrže

Čištění nádrží provádíme zejména před revizí skladovacích nádrží, změnou skladovaného média nebo likvidací skladovací nádrže.

Revize nádrže zahrnuje:

  • vyčištění nádrže,
  • vyčištění stěn nádrže od nánosů a sedimentů za použití tlakové vody, odmaštění stěn nádrže ekologickým přípravkem,
  • vizuální kontrolu svárů nádrže,
  • defektoskopické proměření tloušťky stěn, hloubku korozního napadení svárů ultrazvukovým měřením,
  • těsnostní zkoušky nádrže
  • elektrorevizi nádrže
  • kontrolu pojistných armatur

Protokol o revizi nádrže

Na všechny provedené služby Vám vystavíme zápis o čištění nádrže a předepsané protokoly o prověrkách naším revizním technikem (certifikát NDT-LT 2) oprávněným tyto zkoušky a prověrky provádět dle normy ČSN – 753415 ( min. 1 x za 5 let ).

Ekologické čištění nádrží všech velikostí

Provádíme čištění nádrží i cisteren od ropných produktů (oleje, mazut, PHM), chemikálií i jiných látek, včetně vyhodnocení jejich technické způsobilosti k provozu. Veškeré úkony jsou prováděny v souladu s ČSN 753415. Certifikáty společnosti Revize N+V, s.r.o.

Provádíme také demontáž a likvidace vyřazených čerpacích zařízení (benzinové pumpy, výdejní stojany, podzemní i nadzemní nádrže...)

Pro práci v nebezpečném prostředí a na čištění nádrží jsme perfektně vybaveni, máme důkladně proškolené pracovníky a všechny certifikáty opravňující k provedení revize nádrží.

Zajistíme kompletní servis benzinových pump, včetně revizí.

Další nabídka služeb společnosti Revize N+V, s.r.o.

Kompletní servis čerpacích stanic

Revize N+V, s.r.o. Hradec Králové

působíme po celé ČR, rádi Vám poradíme a pomůžeme, kontaktujte nás.
 

 

 

 

bazar - vše pro čerpací stanice