Čištění nádrží

na PHM - benzín, naftu, olej, lehké topné oleje, mazut

Revize nádrží

Čištění nádrží včetně revize nádrží dle ČSN 753415 (Ochrana vody před ropnými látkami) a ČSN 750905. 

Provádíme čištění nádrží na skladování ropných látek, čištění nádrží na PHM - benzín, naftu, olej, lehké topné oleje, mazut, jímek a podobně.

Čištěním nádrží se odstraňují nečistoty usazené na dně a stěnách nádrží. Omytí stěn a dna nádrží na naftu, benzín, LTO, TTO je prováděno naftou a u nádrží na LP leteckým petrolejem (stejná látka jaká je skladována v nádrži).

Působíme po celé ČR.

Čištění nádrže je nezbytnou součástí revize nádrže

Čištění nádrží provádíme zejména před revizí skladovacích nádrží, změnou skladovaného média nebo likvidací skladovací nádrže.

Revize nádrže zahrnuje:

  • vyčištění nádrže,
  • vyčištění stěn nádrže od nánosů a sedimentů za použití tlakové vody, odmaštění stěn nádrže ekologickým přípravkem,
  • vizuální kontrolu svárů nádrže,
  • defektoskopické proměření tloušťky stěn, hloubku korozního napadení svárů ultrazvukovým měřením,
  • těsnostní zkoušky nádrže
  • elektrorevizi nádrže
  • kontrolu pojistných armatur

Protokol o revizi nádrže

Na všechny provedené služby Vám vystavíme zápis o čištění nádrže a předepsané protokoly o prověrkách naším revizním technikem (certifikát NDT-LT 2) oprávněným tyto zkoušky a prověrky provádět dle normy ČSN – 753415 ( min. 1 x za 5 let ).

Ekologické čištění nádrží všech velikostí

Provádíme čištění nádrží i cisteren od ropných produktů (oleje, mazut, PHM), chemikálií i jiných látek, včetně vyhodnocení jejich technické způsobilosti k provozu. Veškeré úkony jsou prováděny v souladu s ČSN 753415. Certifikáty společnosti Revize N+V, s.r.o.

Provádíme také demontáž a likvidace vyřazených čerpacích zařízení (benzinové pumpy, výdejní stojany, podzemní i nadzemní nádrže...)

Pro práci v nebezpečném prostředí a na čištění nádrží jsme perfektně vybaveni, máme důkladně proškolené pracovníky a všechny certifikáty opravňující k provedení revize nádrží.

Zajistíme kompletní servis benzinových pump, včetně revizí.

Další nabídka služeb společnosti Revize N+V, s.r.o.

Kompletní servis čerpacích stanic

Revize N+V, s.r.o. Hradec Králové

působíme po celé ČR, rádi Vám poradíme a pomůžeme, kontaktujte nás.
 

 

 

 

bazar - vše pro čerpací stanice