Revizní prohlídka a čištění nádrží na benzín, motorovou naftu, oleje a jiné závadné látky

revize a čištění nádrží

REVIZE N+V, s.r.o.

Hronkova 586/44, 503 01 Hradec Králové

jednatel: Aleš Novák

revize@cisteni-nadrzi.cz

fas fa-phone-alt

+420 777 077 264

Působíme po celé ČR, rádi Vám poradíme a pomůžeme.

Provádíme revize nádrží a jejich vyčištění dle Vodního zákona č. 254/2001 Sb., Vyhl. 450/2005 Sb., Vyhl. 175/2011 Sb., ČSN 753415 (ochrana vody před ropnými látkami) a ČSN 750905.

Provádíme revize nádrží včetně jejich vyčištění dle Vodního zákona č. 254/2001 Sb., Vyhl. 450/2005 Sb., Vyhl. 175/2011 Sb., ČSN 753415 (ochrana vody před ropnými látkami) a ČSN 750905.

Čištěním nádrží se odstraňují nečistoty usazené na dně a stěnách nádrží. Následné omytí stěn a dna nádrží je prováděno vlastním médiem, tedy stejnou látkou, jaká je skladována v nádrži. Čištění nádrže je ve většině případech nezbytnou součástí revize nádrže. Čištění nádrží provádíme zejména před revizí skladovacích nádrží, změnou skladovaného média nebo likvidací zásobní nádrže.

Provádíme nedestruktivní testování nádrží, a to vizuální kontrolou, ultrazvukovou metodou (defektoskopie) a zkoušením těsnosti.

více o revizích čerpací stanice

Čištění a revize skladovacích nádrží

Revize skladovacích nádrží a zásobníků od ropných produktů

 • vyčištění nádrže,

 • vyčištění stěn nádrže od nánosů a sedimentů za použití tlakové vody, odmaštění stěn nádrže ekologickým přípravkem,

 • vizuální kontrolu svárů nádrže,

 • defektoskopické měření tloušťky stěn, hloubku korozního napadení svárů ultrazvukovým měřením,

 • těsnostní zkoušky nádrže,

 • elektrorevizi nádrže,

 • kontrolu pojistných armatur,

 • protokol o revizi nádrže - na všechny provedené služby vystavíme zápis o čištění nádrže a předepsané protokoly o prověrkách naším revizním technikem (certifikát NDT-LT 2) oprávněným tyto zkoušky a prověrky provádět dle normy ČSN – 753415 (min. 1 x za 5 let).

Jak probíhá čištění nádrže?

Čištění nádrží provádíme vybroušením, vypískováním starého nátěru z vnitřního pláště nádrží. Odlupující se kousky nátěrové hmoty můžou zneprůchodnit filtr výdejního zařízení.

Kompletní servis čerpacích stanic

REVIZE N+V, s. r. o. působí po celé České republice

 • Realizujeme čerpací stanice na klíč. Realizujeme plně funkční čerpací stanice se zárukou včetně všech povinných revizí.

 • Provádíme rekonstrukce čerpací stanice.

 • Zajišťujeme roční kontroly technologie čerpací stanice.

 • Nabízíme kvalitní servis a údržbu celého komplexu čerpací stanice.

 • Zajišťujeme revize tlakových nádob - tyto revize provádíme dle ČSN 690012 a dalšími souvisejícími předpisy.

 • Revize a čištění jímek (na ropné a jiné chemické látky) včetně zkoušek těsnosti.

 • Vložkování nádrží - prevence ekologických a ekonomických škod (stávající nádrž se opatří vnitřním tedy druhým pláštěm z plastu - tzv. plastový vak. Vložkování je prováděno folií z plastické hmoty v souladu s ČSN 650201, ČSN 650202 a ČSN 753415 vložkami zahraniční výroby s garantovanou kvalitou materiálu a svárů.)

 • Kalibrace nádrží metodou fyzického zaměření nádrže zevnitř. Zákazník může sám pravidelně kontrolovat skutečné zůstatkové medium v nádrži.

ZákonyVyhláškyPlatné normytýkající se čerpací stanice

kontakt

Působíme po celé České republice, rádi Vám poradíme a pomůžeme.

Revize N+V, s.r.o.

Hronkova 586/44, 503 01 Hradec Králové

jednatel: Aleš Novák

+420 777 077 264

revize@cisteni-nadrzi.cz

IČ: 26002761, DIČ: CZ26002761

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce č.19435.

Zápis ze dne: 23. 12. 2003

logo Revize N+V